Lubieszewo. Szkoła Podstawowa w Lubieszewie otrzymała certyfikat Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tytuł “Szkoły Uczącej Się” został wręczony w trakcie zorganizowanej konferencji regionalnej.

Lubieszewo. Certyfikat został wręczony w trakcie specjalnej konferencji, której gospodarzem była nagrodzona, żuławska szkoła. Spotkanie zorganizowano na początku lutego pod hasłem: “Zmieniamy - ucząc; uczymy - zmieniając”.

Podczas konferencji nauczyciele szkoły w Lubieszewie dzielili się swoim doświadczeniem wynikającym z rozwijania praktyki “Obserwacja Wybranych Uczniów”. Pedagodzy zaprezentowali również, jak praktyka OWU służy nauczycielom oraz uczniom w ich co dziennej pracy.

Licznie przybyli goście zostali przywitani przez Elżbietę Elmrych, dyrektor szkoły, która szczegółowo przedstawiła zmianę nakierowaną na profesjonalizację nauczania, która dokonała się w żuławskiej szkole.

- Współczesna szkoła wciąż się uczy i zmienia dostosowując się do wymagań pokoleń XXI wieku. Świadomość poszukiwania nowych kierunków rozwoju zachęca do korzystania z dokonań innych - tłumaczy dyrektor szkoły w Lubieszewie.

Podczas warsztatów dla nauczycieli i dyrektorów, liderki OWU przekazały główne założenia praktyki, która uczyniła z nauczycieli tej szkoły uczniów własnego nauczania. Uczestnicy konferencji obserwowali wybranych uczniów i udzielili uczącym ich nauczycielom informacji na temat działań, jakie należy podjąć, by wspomóc ich uczenie się.

Warto zaznaczyć, że Szkoła Podstawowa w Lubieszewie jest jedyną w Polsce szkołą podstawową, która w latach 2012-2015 dzięki Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Thatcher College z Uniwersytetu Columbia poznawała i rozwijała praktykę OWU. W ciągu trzech lat nauczyciele żuławskiej placówki uczyli się modyfikować swoje działania tak, by odpowiadać na co dzienne potrzeby swoich uczniów.

- Przekonaliśmy się, że dzięki OWU nasi uczniowie uczą się chętniej i skuteczniej. Dziś jesteśmy gotowi przybliżyć tę praktykę innym szkołom. Liczymy, że OWU stanie się także Państwa sposobem na pracę z uczniami - zachęcała zebranych dyrektor Elżbieta Elmrych.

- Pierwszy raz jestem na konferencji, na której mówi się o grupie „średnich” uczniów. Cieszę się, że wreszcie jest pomysł na podniesienie wyników edukacyjnych dla uczniów „średnich”. Warsztat uzmysłowił mi, jak istotnym jest szczegółowe poznanie psychiki i zachowań ucznia tak, aby przez pryzmat jednostki poprawić metody i działania, które w przyszłości mogą się przełożyć na lepsze funkcjonowanie klasy - podsumowała warsztaty jedna z uczestniczek.

Na zakończenie konferencji Centrum Edukacji Obywatelskiej dokonało analizy i oceny wcześniejszych doświadczeń szkolnych placówki. W rezultacie wizyty w szkole i dyskusji w trakcie spotkania przyznano Szkole Podstawowej w Lubieszewie tytuł “Szkoły Uczącej Się”.

Certyfikat przekazała szkole przedstawicielka Centrum Edukacji Obywatelskiej - Małgorzata Ostrowska. Wyróżnienie zostało wręczone w obecności Jacka Michalskiego, burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, Wojciecha Krawczyka, przewodniczącego Rady Miejskiej, radnego Ryszarda Łabędzkiego oraz uczestników konferencji i zaproszonych na tę uroczystość rodziców.

Komentarze (2)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Maria M. (gość)

Co za bełkot! Tego nie da się czytać. A poza tym ta rewia mody w wydaniu miejscowych VIP-ów. Tak ubiera się inteligencja, tak?