Przetarg na dzierżawę części działki na plaży

Artykuł sponsorowany
Wójt Gminy Stegna informuje, że został ogłoszony przetarg na dzierżawę w okresie od 1 do 31 sierpnia 2014 r. części działki nr 1/7 obręb Mikoszewo, gmina Stegna , KW GD2M/00058251/1 stanowiącej plażę w Mikoszewie tj. stanowiska nr 1,2,3,4 zgodnie z planem zagospodarowania plaży w Mikoszewie zatwierdzonym przez Urząd Morski w Gdyni pismem nr INZ3-JF-815-P-23/14 z dnia 23.06.2014 r.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Stegna w dniu 29.07.2014 r. o godz. 11:00, w pokoju nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące stanowisk będących przedmiotem przetargu i warunków przetargu można uzyskać w Informacji Turystycznej w Stegnie lub telefonicznie pod nr 55/247-86-92 lub 885-918-171. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stegna oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Stegna tj. stegna.pl oraz BIP Stegna.

Dodaj ogłoszenie